Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info masteranzi


PROGRAMAREA EXAMENELOR -SESIUNEA EXTRAORDINARA PENTRU ABSOLVENTI 2017
   
  ANUNT SESIUNE EXTRAORDINARĂ PENTRU ABSOLVENŢI
   
  PROGRAMAREA EXAMENELOR DE RESTANŢE ŞI MĂRIRI DE NOTA-SES.TOAMNA 2017
   
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
   
ANUNT IMPORTANT MASTERANZII ANUL TEMINAL -MOFIFICARE REGULAMENT
   
 

PROGRAMAREA EXAMENELOR  DE DISERTAŢIE - SESIUNEA DE VARĂ 2017

     - DATE DE  SUSŢINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTER - SESIUNEA IULIE 2017

     - DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

     - TAXĂ EXAMENUL DE DISERTAŢIE

     - ANUNŢ IMPORTANT PENTRU STUDENŢII DIN ANUL TERMINAL

     - Vizualizare / Descarcare document

     - Descărcare model cerere de înscriere pentru examenul de disertaţie fata/verso

     - Descărcare model declaraţia de onestitate

 

 
  Anunt important-sesiune extraordinara absolventi 2016-2017
   
  ANUNT IMPORTANT- INTALNIRE STUDENŢII BENEFICIARI A PROGRAMULUI DE TABERE STUDENŢEŞTI CU COMISIA DE SELECTIE
   
LISTA CU LOCAŢIILE PENTRU PROGRAMUL NAŢIONAL TABERE STUDENŢEŞTI 2017
   
Proces verbal cu beneficiarii locurilor în programul TABERE STUDENŢEŞTI 2017
   
Programarea examenelor restante pentru anul terminal
   
  Proces verbal de selecţie a studenţilor care vor beneficia de locuri TABERE STUDENŢEŞTI 2017
   
  REGULAMENT BURSE DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICA
   
   CALENDAR DEPUNERE DOSARE PENTRU BURSE DE PEFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICA
   
  COMISIA PENTRU SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR -TABERE STUDENŢEŞTI 2017
   
  COMISIA PENTRU ANALIZAREA CERERILOR DEPUSE PENTRU PROGRAMUL DE TABERE STUDENŢEŞTI 2017
   
  Lista studenţilor care au depus cerere pentru programul TABERE STUDENŢEŞTI 2017
   
ANUNT IMPORTANT IN ATENŢIA MASTERANZILOR DIN ANUL TERMINAL
   
  PROGRAMAREA EXAMENELOR SEM II 2017
   
 METODOLOGIA TABERE STUDENŢEŞTI 2017
   
CERERE ÎNSCRIERE TABERE STUDENŢEŞTI
   
  CALENDAR TABERE STUDENŢEŞTI
   
  ANUNŢ TABERE  STUDENŢEŞTI 2017
   
  Structura anului universitar 2016-2017
   
  Program audiente decan-Prof.univ.dr. Popa Maria
   
  Program de lucru cu publicul
  Taxă arhivare documente
   
 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul