Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info masteranzi


  Lista ordinea intrarii la disertaţie ACAE
  ANUNT SESIUNE EXTRAORDINARA PENTRU STUDENŢII DIN  ANII TERMINALI
   
Anunt important pentru masteranzii inmatriculaţi în regim cu taxa
   
Sesiune de restanţe pentru absolventi-februarie 2017
   
  Anunt data desfăşurării examenului de disertaţie -sesiunea februarie 2017
   
  Programarea examenelor -semestrul I  anul universitar 2016-2017
   
  Anunţ burse de performanţă ştiinţifică
   
  ANUNT BURSE SOCIALE
   
  Structura anului universitar 2016-2017
   
Anunţ masteranzii din an terminal
   
  Program audienţe prodecan Danuleţiu Dan
  Program audiente decan-Prof.univ.dr. Popa Maria
   
  Program de lucru cu publicul
  Taxă arhivare documente
   
 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul