Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info masteranzi

 
ANUNT IMPORTANT SEFII DE GRUPA
 
ANUNŢ BURSE SOCIALE SEM I 2018-2019
 MODEL CERERE DE BURSA SOCIALA
MODEL DECLARATIE DEVENITURI PENTRU DOSARUL DE BURSA SOCIALA
 
PROGRAMAREA EXAMENELOR IN SESIUNEA EXTRAORDINARA_19.09-21.09.2018
ANUNŢ -SESIUNE EXTRAORDINARA
ANUNŢ IMPORTANT
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019

PROGRAMAREA EXAMENELOR IN SESIUNEA EXTRAORDINARĂ PENTRU ABSOLVENŢI

PROGRAMAREA EXAMENELOR -SESIUNEA DE TOAMNĂ DE RESTANŢE ŞI MĂRIRI DE NOTĂ

PROGRMAREA EXAMENELOR  DE DISERTAŢIE - SESIUNEA DE VARĂ 2018

     - DATE DE  SUSŢINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTER - SESIUNEA VARĂ 2018

     - DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

     - TAXĂ EXAMENUL DE DISERTAŢIE

     - Descărcare model cerere de înscriere pentru examenul de disertaţie

  CALENDAR BURSA DE PERFORMANŢA
  ORARUL SĂLILOR LA LINKUL-

http://sali.uab.ro/

   
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
  RESPONSABILI DE SPECIALIZARI
   
  Program audiente decan-Prof.univ.dr. Popa Maria
  Lista de contacte tutorii DFC
  Lista contacte tutori DAAMK
  Program de lucru cu publicul
   
  Taxă arhivare documente
   
 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul