Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info masteranzi

ANUNŢ PROGRAM EURO 200-ANUL 2019
OMEGA va recomanda Sistemul  expert  de  management  al  cunostintelor  fiscale www.infofisc.ro.
 
ANUNŢ BURSE SOCIALE SEM II(2018-2019)
model cerere bursa sociala
model declaratie venituri bursa sociala
 
 
 

PROGRAMAREA EXAMENELOR  DE DISERTAŢIE - SESIUNEA FEBRUARIE 2019

     - DATE DE  SUSŢINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTER - SESIUNEA FEBRUARIE 2019

     -DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

     - TAXĂ EXAMENUL DE DISERTAŢIE

     - Descărcare model cerere de înscriere pentru examenul de disertaţie
 
Taxe administrative
 
ANUNŢ IMPORTANT
 
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019
 
 
ORARUL SĂLILOR LA LINKUL-

http://sali.uab.ro/

TUTORII DE AN-DEPARTAMENTUL DE FINANTE CONTABILITATE TUTORII DE AN -DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRAREA AFACERILOR SI MARKETING Program audiente decan-Prof.univ.dr. Popa Maria Program audiente  prodecan-Conf.univ.dr. Dănuleţiu Dan Constantin Program de lucru cu publicul Taxă arhivare documente

PROGRAMAREA EXAMENELOR  DE LICENŢĂ - SESIUNEA DE FEBRUARIE 2019

     - DATE DE  SUSŢINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ - SESIUNEA FEBRUARIE 2019

     - DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

     - TAXA EXAMEN DE LICENŢĂ 

  

     Vizualizare / Descarcare document-MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE LE EXAMENUL DE LICENŢĂ

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul