Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info masteranzi

 
ANUNT IMPORTANT  PENTRU BENEFICIARI-TABERE STUDENTESTI 2018
LOCATIILE TABERE STUDENŢESTI 2018
 
PROCES VERBAL PRIVIND EVALUAREA DOSARELOR PENTRU OBTINEREA BURSELOR ACORDATE DE UNPIR
 
 
Programarea examenelor -sesiunea de restanţe şi măriri pentru absolventi (25.06-01.07.2018)
 
RELUARE PROCEDURĂ SELECŢIE BURSĂ UNPIR
 
ANUNŢ BURSE DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ
REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ
 
LISTA STUDENŢILOR BENEFICIARI DE TABERE STUDENŢEŞTI 2018
 
BURSE DE PERFORMANŢĂ ACORDATE DE UNPIR

 

ANUNŢ DEPUNERE CERERI TABERE STUDENTESTI 2018
ANUNT  TABERE STUDENTESTI 2018
Metodologie privind organizarea si desfasurarea Programului National Tabere studentesti 2018
 • Ordin Nr.290 din 13.04.2018 - pentru aprobarea Metodologiei de organizare i desfăşurare a Programului Naţional "Tabere studenţeşti" 2018
 • ANEXA 1 - Repartizarea numărului de studenţi beneficiari ai programului naţional "Tabere Studenţeşti" 2018
 • ANEXA 4 - CERERE INDIVIDUALA pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Naţional "Tabere Studenţeşti" 2018
 • PROGRAMAREA EXAMENELOR SEM II 2018 (04.06-24.06.2018)
   

  PROGRMAREA EXAMENELOR  DE DISERTAŢIE - SESIUNEA DE VARĂ 2018

       - DATE DE  SUSŢINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTER - SESIUNEA VARĂ 2018

       - DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

       - TAXĂ EXAMENUL DE DISERTAŢIE

       - Descărcare model cerere de înscriere pentru examenul de disertaţie

    CALENDAR BURSA DE PERFORMANŢA
    ORARUL SĂLILOR LA LINKUL-

  http://sali.uab.ro/

     
    STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
    RESPONSABILI DE SPECIALIZARI
     
    Program audiente decan-Prof.univ.dr. Popa Maria
     
    Program de lucru cu publicul
     
    Taxă arhivare documente
     
   

  IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

  NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
  Cod fiscal al instituţiei: 5665935
  Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
  Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
  Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul