Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info masteranzi

 
Anunt sefii de grupa
Calendar bursa de performanta
 

Taxe de studiu

Taxe administrative
ANUNŢ IMPORTANT
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019
 
  ORARUL SĂLILOR LA LINKUL-

http://sali.uab.ro/

  TUTORII DE AN-DEPARTAMENTUL DE FINANTE CONTABILITATE
  TUTORII DE AN -DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRAREA AFACERILOR SI MARKETING
  Program audiente decan-Prof.univ.dr. Popa Maria
Program audiente  prodecan-Conf.univ.dr. Dănuleţiu Dan Constantin
  Program de lucru cu publicul
   
  Taxă arhivare documente
   
 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul