Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info masteranzi


 

PROGRAMAREA EXAMENELOR  DE DISERTAŢIE - SESIUNEA DE IARNA 2018

     - DATE DE  SUSŢINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTER - SESIUNEA FEBRUARIE 2018

     - DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

     - TAXĂ EXAMENUL DE DISERTAŢIE

    

     - Vizualizare / Descarcare document

     - Descărcare model cerere de înscriere pentru examenul de disertaţie fata/verso

     - Descărcare model declaraţia de onestitate

 

  EXEMENE DE FINALIZARE STUDII-SESIUNEA FEBRUARIE 2018
   
  PROGRAMARE EXAMENE SEM I(29.01.2018-18.02.2018)
  ANUNŢ IMPORTANT ŞEFII DE GRUPĂ
  CALENDAR BURSA DE PERFORMANŢA
  ORARUL SĂLILOR LA LINKUL-

http://sali.uab.ro/

  ANUNT IMPORTANT SEFII DE GRUPA
  MODEL DECLARATIE DE VENITURI PENTRU DOSARUL DE BURSA SOCIALA
  MODEL DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PENTRU DOSARUL DE BURSA SOCIALA
ANUNT DEPUNERE DOSARE BURSA SOCIALA
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
   
  ANUNT IMPORTANT MASTERANZII ANUL TEMINAL -MOFIFICARE REGULAMENT
   
 

     - ANUNŢ IMPORTANT PENTRU STUDENŢII DIN ANUL TERMINAL

     - Vizualizare / Descarcare document

     - Descărcare model cerere de înscriere pentru examenul de disertaţie fata/verso

     - Descărcare model declaraţia de onestitate

 

 
  Anunt important-sesiune extraordinara absolventi 2016-2017
   
   
  Programarea examenelor restante pentru anul terminal
   
   
  REGULAMENT BURSE DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICA
   
   CALENDAR DEPUNERE DOSARE PENTRU BURSE DE PEFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICA
   
  Program audiente decan-Prof.univ.dr. Popa Maria
   
  Program de lucru cu publicul
  Taxă arhivare documente
   
 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul