Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info masteranzi


  Sesiune de restanţe pentru absolventi-februarie 2017
   
  Anunt data desfăşurării examenului de disertaţie -sesiunea februarie 2017
   
  Programarea examenelor -semestrul I  anul universitar 2016-2017
   
  Anunţ burse de performanţă ştiinţifică
   
  ANUNT BURSE SOCIALE
   
  Structura anului universitar 2016-2017
   
Anunţ masteranzii din an terminal
   
  Taxă arhivare documente
   
 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul