Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info masteranzi


ANUNT IMPORTANT SEFII DE GRUPA
  MODEL DECLARATIE DE VENITURI PENTRU DOSARUL DE BURSA SOCIALA
MODEL DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PENTRU DOSARUL DE BURSA SOCIALA
ANUNT DEPUNERE DOSARE BURSA SOCIALA
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
   
ANUNT IMPORTANT MASTERANZII ANUL TEMINAL -MOFIFICARE REGULAMENT
   
 

     - ANUNŢ IMPORTANT PENTRU STUDENŢII DIN ANUL TERMINAL

     - Vizualizare / Descarcare document

     - Descărcare model cerere de înscriere pentru examenul de disertaţie fata/verso

     - Descărcare model declaraţia de onestitate

 

 
  Anunt important-sesiune extraordinara absolventi 2016-2017
   
   
Programarea examenelor restante pentru anul terminal
   
   
  REGULAMENT BURSE DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICA
   
   CALENDAR DEPUNERE DOSARE PENTRU BURSE DE PEFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICA
   
  Program audiente decan-Prof.univ.dr. Popa Maria
   
  Program de lucru cu publicul
  Taxă arhivare documente
   
 

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul