Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info studenţi

  METODOLOGIA TABERE STUDENŢEŞTI 2017
  CERERE INSCRIERE TABERE STUDENŢEŞTI
CALENDAR TABERE STUDENŢEŞTI
  ANUNŢ TABERE STUDENŢEŞTI
ANUNŢ IMPORTANT ŞEFII DE GRUPĂ
  MODEL CERERE  PENTRU PROGRAMUL EURO 200
ANUNŢ PRIVIND DERULAREA PROGRAMULUI EURO 200
  PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA EXTRAORDINARA PERIOADA 06.03-12.03.2017
MODEL DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUNDERE PENTRU DOSARUL DE BURSA SOCIALA
MODEL  DECLARATIE DE VENITURI PENTRU DOSARUL DE BURSA SOCIALA
  ANUNT BURSA SOCIALA SEM II 2017
SESIUNE EXTRAORDINARĂ PENTRU STUDENŢII DIN ANII TERMINALI
   
  Anunt important pentru studenţii inmatriculati la taxa (ZI si ID)
 
Anunt data desfăşurării examenului de licenţă  sesiunea februarie 2017
 
  Structura anului universitar 2016-2017
   
  Anunţ studenţii din an terminal
 
  Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de finalizare studii 2016
   
  anunţ important pentru absolvenţii din promoţiile anterioare
 

 

  Anunţ important în atenţia studenţilor din anii terminali
 
  Program audienţe prodecan-Danuleţiu Dan
  Program audienţe  decan-Prof.univ.dr. Popa Maria
  Program de lucru cu studenţii
   
  Responsabili de specializare şi tutori de ani pentru Departamentul Finanţe-Contabilitate
  Responsabili de specializare şi tutorii de ani pentru Departamentul De Administrarea Afacerilor şi Marketing
 
  Taxă arhivare documente
   
 

IMPORTANT-ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul