Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info studenţi

PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA EXTRAORDINARA -ABSOLVENTI
   
 

ANUNT IMPORTANT -SESIUNE EXTRAORDINARA ABSOLVENTI

   
PROGRAMAREA EXAMENELOR DE RESTANŢE MĂRIRI-SESIUNEA TOAMNA  2017
   
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
   
  ANUNŢ IMPORTANT PENTRU STUDENŢII DIN ANUL TERMINAL-MODIFICARE REGULAMENT
 

PROGRAMAREA EXAMENELOR  DE LICENŢĂ - SESIUNEA DE VARĂ 2017

     - DATE DE  SUSŢINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ - SESIUNEA IULIE 2017

     - DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

     - TAXA EXAMEN DE LICENŢĂ

    

     - Vizualizare / Descarcare document-MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE LE EXAMENUL DE LICENŢĂ FATA/VERSO

     - MODEL DECLARAŢIE DE ONESTITATE

 

   
  Anunţ important-sesiune extraordinara absolventi
   
ANUNŢ IMPORTANT -INTÂLNIRE BENEFICIARII  PROGRAMULUI NAŢIONAL TABERE STUDENŢEŞTI 2017 CU COMISIA DE SELECŢIE
   
REPARTIZAREA LOCAŢIILOR PENTRU PROGRAMUL TABERE STUDENŢEŞTI 2017
   
Proces verbal cu beneficiarii locurilor în programul TABERE STUDENŢEŞTI 2017
 
  Programarea sesiunii restanţe pentru  studenţii din anul III
   
  Proces verbal de selectie a studenţilor care vor beneficia de TABERE STUDENŢEŞTI 2017
   
REGULAMENT BURSE DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ
   
  CALENDAR- DEPUNERE DOSARE PENTRU BURSA DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICA
   
  COMISIA PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTAŢIILOR -PROGRAMUL DE TABERE STUDENŢEŞTI 2017
   
   COMISIA PENTRU ANALIZAREA CERERILOR PENTRU PROGRAMUL DE TABERE STUDENŢEŞTI 2017
   
  Lista cu studenţii care au depus cerere pentru PROGRAMUL TABERE STUDENŢEŞTI 2017
   
  ANUNT IMPORTANT PENTRU STUDENŢII DIN ANUL TERMINAL
   
  ANUNŢ PRIVIND EXAMENUL DE LICENŢĂ
   
  METODOLOGIA TABERE STUDENŢEŞTI 2017
   
  CERERE INSCRIERE TABERE STUDENŢEŞTI
   
CALENDAR TABERE STUDENŢEŞTI
   
  ANUNŢ TABERE STUDENŢEŞTI
   
  ANUNT OLIMPIADA NATIONALA A ECONOMISTILOR IN FORMARE
 
  PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA EXTRAORDINARA PERIOADA 06.03-12.03.2017
   
MODEL DECLARAŢIE PE PROPRIA RASPUNDERE PENTRU DOSARUL DE BURSA SOCIALA
MODEL  DECLARATIE DE VENITURI PENTRU DOSARUL DE BURSA SOCIALA
  ANUNT BURSA SOCIALA SEM II 2017
  Anunt important pentru studenţii inmatriculati la taxa (ZI si ID)
  Structura anului universitar 2016-2017
  Anunţ studenţii din an terminal
  Program audienţe prodecan-Danuleţiu Dan
  Program audienţe  decan-Prof.univ.dr. Popa Maria
  Program de lucru cu studenţii
   
  Responsabili de specializare şi tutori de ani pentru Departamentul Finanţe-Contabilitate
  Responsabili de specializare şi tutorii de ani pentru Departamentul De Administrarea Afacerilor şi Marketing
 
  Taxă arhivare documente
   
 

IMPORTANT-ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul