Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info studenţi

 

PROGRAMAREA EXAMENELOR  DE LICENŢĂ - SESIUNEA DE IARNĂ 2018

     - DATE DE  SUSŢINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ - SESIUNEA FEBRUARIE 2018

     - DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

     - TAXA EXAMEN DE LICENŢĂ

    

     - Vizualizare / Descarcare document-MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE LE EXAMENUL DE LICENŢĂ FATA/VERSO

     - MODEL DECLARAŢIE DE ONESTITATE

 

   
  ANUNT PENTRU STUDENTII CU RESTANTA LA DISCIPLINA ISTORIE ECONOMICĂ
   
PROGRAMARE EXAMENE SEM I (29.01.2018-18.02.2018)
   
  ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANUL I PRIVIND RECUPERAREA LABORATOARELOR LA DISCIPLINA INFORMATICĂ ECONOMICĂ
 
  ORARUL SĂLILOR LA LINKUL-

http://sali.uab.ro/

 
  MODEL DECLARATIE DE VENITURI PENTRU DOSARUL DE BURSA SOCIALA
  MODEL DECLARATIE  PE PROPRIA RASPUNDERE  PENTRU DOSARELE DE  BURSA SOCIALA
  ANUNT BURSE SOCIALE SEM I 2017
   
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
   
  ANUNŢ IMPORTANT PENTRU STUDENŢII DIN ANUL TERMINAL-MODIFICARE REGULAMENT
  Lista contacte tutoriale Departamentul de Finante Contabilitate
  Lista contacte tutoriale Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing
   
  Program audienţe prodecan-Danuleţiu Dan
  Program audienţe  decan-Prof.univ.dr. Popa Maria
   
  Program de lucru cu studenţii
   
  Responsabili de specializare şi tutori de ani pentru Departamentul Finanţe-Contabilitate
  Responsabili de specializare şi tutorii de ani pentru Departamentul De Administrarea Afacerilor şi Marketing
   
  Taxă arhivare documente
   
 

IMPORTANT-ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul