Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info studenţi

 
Anunt sefii de grupa
CALENDAR BURSA DE PERFORMANTA
Taxe administrative
 
Taxe de studiu
 
 
ANUNŢ IMPORTANT STUDENŢI
 
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019
 
 
  ORARUL SĂLILOR LA LINKUL-

http://sali.uab.ro/

   
Program audienţe prodecan-Danuleţiu Dan
   
  Program audienţe  decan-Prof.univ.dr. Popa Maria
   
  Program de lucru cu studenţii
   
Responsabili de specializare şi tutori de ani pentru Departamentul Finanţe-Contabilitate
   
Responsabili de specializare şi tutorii de ani pentru Departamentul De Administrarea Afacerilor şi Marketing
   
  Taxă arhivare documente
   
 

IMPORTANT-ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul