Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info studenţi

 
ANUNŢ SEFII DE GRUPĂ
 

ANUNT BURSE SOCIALE SEM II 2018

MODEL DECLARATIE DE VENITURI PENTRU DOSARUL DE BURSA SOCIALA
MODEL DECLARATIE  PE PROPRIA RASPUNDERE  PENTRU DOSARELE DE  BURSA SOCIALA
 

PROGRAMAREA EXAMENELOR  DE LICENŢĂ - SESIUNEA DE IARNĂ 2018

     - DATE DE  SUSŢINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ - SESIUNEA FEBRUARIE 2018

     - DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

     - TAXA EXAMEN DE LICENŢĂ

    

     - Vizualizare / Descarcare document-MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE LE EXAMENUL DE LICENŢĂ FATA/VERSO

     - MODEL DECLARAŢIE DE ONESTITATE

 

   
  ANUNT PENTRU STUDENTII CU RESTANTA LA DISCIPLINA ISTORIE ECONOMICĂ
   
 
  ORARUL SĂLILOR LA LINKUL-

http://sali.uab.ro/

 
  MODEL DECLARATIE DE VENITURI PENTRU DOSARUL DE BURSA SOCIALA
  MODEL DECLARATIE  PE PROPRIA RASPUNDERE  PENTRU DOSARELE DE  BURSA SOCIALA
  ANUNT BURSE SOCIALE SEM I 2017
   
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
   
  Lista contacte tutoriale Departamentul de Finante Contabilitate
  Lista contacte tutoriale Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing
   
  Program audienţe prodecan-Danuleţiu Dan
  Program audienţe  decan-Prof.univ.dr. Popa Maria
   
  Program de lucru cu studenţii
   
  Responsabili de specializare şi tutori de ani pentru Departamentul Finanţe-Contabilitate
  Responsabili de specializare şi tutorii de ani pentru Departamentul De Administrarea Afacerilor şi Marketing
   
  Taxă arhivare documente
   
 

IMPORTANT-ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul