Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info studenţi

 
PROGRMAREA EXAMENELOR-SESIUNEA EXTRAORDINARĂ PENTRU ABSOLVENŢI
 
PROGRAMAREA EXAMENELOR -SESIUNEA DE TOAMNA- RESTANŢE ŞI MĂRIRI DE NOTĂ
 

PROGRAMAREA EXAMENELOR  DE LICENŢĂ - SESIUNEA DE VARĂ 2018

     - DATE DE  SUSŢINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ - SESIUNEA IULIE 2018

     - DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

     - TAXA EXAMEN DE LICENŢĂ

     - Vizualizare / Descarcare document-MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE LE EXAMENUL DE LICENŢĂ

 
ANUNT  EXAMEN RESTANTA-ISTORIE ECONOMICA
 
  ORARUL SĂLILOR LA LINKUL-

http://sali.uab.ro/

 
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
   
  Lista contacte tutoriale Departamentul de Finante Contabilitate
   
  Lista contacte tutoriale Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing
   
  Program audienţe prodecan-Danuleţiu Dan
   
  Program audienţe  decan-Prof.univ.dr. Popa Maria
   
  Program de lucru cu studenţii
   
  Responsabili de specializare şi tutori de ani pentru Departamentul Finanţe-Contabilitate
   
  Responsabili de specializare şi tutorii de ani pentru Departamentul De Administrarea Afacerilor şi Marketing
   
  Taxă arhivare documente
   
   
 

IMPORTANT-ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul