Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info studenţi

 
ANUNT IMPORTANT  PENTRU BENEFICIARI-TABERE STUDENTESTI 2018
LOCATIILE TABERE STUDENŢESTI 2018
PROCES VERBAL PRIVIND EVALUAREA DOSARELOR PENTRU OBTINEREA BURSELOR ACORDATE DE UNPIR
 
Programarea examenelor -sesiunea de restanţe si măriri pentru absolventi (25.06-01.107.2018)
 
RELUARE PROCEDURĂ SELECŢIE BURSĂ UNPIR
 
ANUNŢ BURSE DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ
 
LISTA STUDENŢILOR BENEFICIARI DE TABERE STUDENŢEŞTI 2018
 
REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ
 
BURSE DE PERFORMANŢĂ ACORDATE DE UNPIR
 
ANUNŢ DEPUNERE CERERE -TABERE STUDENŢEŞTI 2018
ANUNŢ  TABERE STUDENŢEŞTI 2018
Metodologie  privind organizarea si desfaşurarea Programului naţional "Tabere studenţeşti"2018
 
PROGRAMAREA EXAMENELOR SEM II  2018 (04.06-24.06.2018)
 

PROGRAMAREA EXAMENELOR  DE LICENŢĂ - SESIUNEA DE VARĂ 2018

     - DATE DE  SUSŢINERE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENŢĂ - SESIUNEA IULIE 2018

     - DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR

     - TAXA EXAMEN DE LICENŢĂ

     - Vizualizare / Descarcare document-MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE LE EXAMENUL DE LICENŢĂ

 
ANUNT  EXAMEN RESTANTA-ISTORIE ECONOMICA
 
  ORARUL SĂLILOR LA LINKUL-

http://sali.uab.ro/

 
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
   
  Lista contacte tutoriale Departamentul de Finante Contabilitate
   
  Lista contacte tutoriale Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing
   
  Program audienţe prodecan-Danuleţiu Dan
   
  Program audienţe  decan-Prof.univ.dr. Popa Maria
   
  Program de lucru cu studenţii
   
  Responsabili de specializare şi tutori de ani pentru Departamentul Finanţe-Contabilitate
   
  Responsabili de specializare şi tutorii de ani pentru Departamentul De Administrarea Afacerilor şi Marketing
   
  Taxă arhivare documente
   
   
 

IMPORTANT-ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul