Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info studenţi

ANUNT PROGRAM EURO 200-ANUL 2019
OMEGA va recomanda Sistemul  expert  de  management  al  cunostintelor  fiscale www.infofisc.ro.
 
ANUNT BURSE SOCIALE SEM II(2018-2019)
               model cerere bursa sociala
               model declaratie venituri bursa sociala
 
 
Taxe administrative
 
 
Taxe de studiu
 
ANUNŢ IMPORTANT STUDENŢI
 
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2018-2019
 
ORARUL SĂLILOR LA LINKUL- http://sali.uab.ro/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program de lucru cu studenţii
 
Responsabili de specializare şi tutori de ani pentru Departamentul Finanţe-Contabilitate
 
Responsabili de specializare şi tutorii de ani pentru Departamentul De Administrarea Afacerilor şi Marketing
 
Taxă arhivare documente
 

IMPORTANT-ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul