Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info studenţi

  lista ordinea intrarii la ex de licenta CIG ZI si ID
  lista ordinea intrarii la ex de licenta ECTS ZI si ID
Lista ordinea intrarii la ex de licenta AA ZI si ID
SESIUNE EXTRAORDINARĂ PENTRU STUDENŢII DIN ANII TERMINALI
   
  Anunt important pentru studenţii inmatriculati la taxa (ZI si ID)
   
  Sesiune restante pentru absolvenţi-februarie 2017
  Programarea examenelor- semestrul I anul universitar 2016-2017
 
Anunt data desfăşurării examenului de licenţă  sesiunea februarie 2017
 
  Anunţ burse de pertformanţă ştiinţifică
  Structura anului universitar 2016-2017
   
  Anunţ studenţii din an terminal
 
  Regulament de organizare si desfasurare a examenelor de finalizare studii 2016
   
  anunţ important pentru absolvenţii din promoţiile anterioare
 

 

  Anunţ important în atenţia studenţilor din anii terminali
 
  Program audienţe prodecan-Danuleţiu Dan
  Program audienţe  decan-Prof.univ.dr. Popa Maria
  Program de lucru cu studenţii
   
  Responsabili de specializare şi tutori de ani pentru Departamentul Finanţe-Contabilitate
  Responsabili de specializare şi tutorii de ani pentru Departamentul De Administrarea Afacerilor şi Marketing
 
  Taxă arhivare documente
   
 

IMPORTANT-ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI
Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativa a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu şi CNP-ul