Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Info examene de LICENŢĂ

 
Tematica pentru examenul de licenţă
     Tematică Licenţă Administrarea Afacerilor - 2021
     Tematică licenţă Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor -  2021
     Tematică Licenţă Marketing -  2021
     Tematica Licenţă Business Administration- 2021
     Tematică Licenţă Finanţe şi Bănci -  2021
     Tematică Licenţă Contabilitate şi Informatică de Gestiune -  2021
COMISII LICENTA 2021

     Cerere pentru îndrumare-coordonare lucrare de licenţă
     Cerere pentru îndrumare-coordonare lucrare de licenţă - Departamentul de Administrarea afacerilor şi Marketing
     Cerere pentru îndrumare-coordonare lucrare de licenţă - Departamentul de Finanţe-Contabilitate

     Ghid de întocmire a lucrării de licenţă/diseraţie

 

 

Conducători şi teme propuse - Studii universitare de licenţă

Domeniul Finanţe

   Specializare  Finanţe şi Bănci - Studii universitare de licenţă

Domeniul Contabilitate
   Specializare  Contabilitate şi informatică de gestiune - Studii universitare de licenţă

Domeniul Administrarea Afacerilor
   Specializare  Economia comerţului, turismului şi serviciilor - Studii universitare de licenţă
   Specializare  Administrarea Afacerilor - Studii universitare de licenţă

Domeniul Marketing
   Specializare  Marketing - Studii universitare de licenţă
 
  Comisii examene de finalizare a studiilor
   Contabilitate şi informatică de gestiune
   Finanţe şi Bănci
   Administrarea Afacerilor
   Economia comerţului, turismului şi serviciilor
   Marketing