Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Taxe de studiu

TAXE DE STUDIU 2020-2021

TAXE ADMINISTRATIVE 2020-2021

IMPORTANT  -ACHITAREA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

NOUL CONT IBAN PENTRU PLĂŢI

Beneficiar: Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia

Cod fiscal al instituţiei: 5665935
Cont IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX
Deschis la Trezoreria operativă a municipiului Alba Iulia
Pe ordinul de plată sau mandat poştal se va menţiona: CNP-ul, numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu