Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Manifestări ştiinţifice şi evenimente

Manifestări ştiinţifice 2021

 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor in extenso (ştiinte economice)

Aprilie 2021

Clasic

Conferinţă naţională destinată studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor

Participare naţională

Conf. univ. dr. Paştiu Carmen

detalii / inscrieriManifestări ştiinţifice 2020

 

 

Denumirea evenimentului

Perioada de desfăşurare

Descrierea succintă a evenimentului

Participare (naţională, internaţională, cadre didactice, cercetători, studenţi, etc)

Responsabili

Provocările financiar contabile ale companiilor

13 martie 2020

 

ANULATĂ

Conferinţă naţională cu teme în domeniul economiei, contabilităţii şi fiscalităţii

Participare naţională

Conf Univ Dr. Tamas Szora Attila

Conf Univ Dr Topor Dan

Sesiunea studenţilor In Extenso (Ştiinţe economice)

3 aprilie 2020

 

Eveniment desfăşurat on-line în data de

24 iunie 2020

Manifestarea are în vedere dezvoltarea implicării studenţilor de la nivel licenţă, master şi doctorat, urmărind şi atragerea elevilor spre colaborarea cu mediul universitar.

Participare internaţională, studenţi, cadre didactice universitare şi preuniversitare, doctoranzi

Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan

International Conference - The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and East Europe countries (prin proiectul de cercetare internaţională NAWA- PPI/APM/2018/1/00011/U/001)

7-8 mai 2020

 

Amânat pentru luna septembrie

Conferinţa este organizată în cadrul activităţilor proiectului de cercetare internaţională The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and East Europe countries (NAWA- PPI/APM/2018/1/00011/U/001), proiect desfăşurat de către UAB în parteneriat cu PWSZ - Pila, Polonia, Institutul Naţional pentru Cercetări Economice din Chişinău, Republica Moldova, Universitatea "Aleksandras Stulginskis" - Kaunas, Lituania şi Universitatea Megatrend -Belgrad, Serbia.

100 participanţi

Conf.univ.dr. Andreea Muntean

Conf.univ. Carmen Paştiu

Lect.univ.dr. Maican Silvia

CONFERINŢEI NAŢIONALE REPERE VECHI ŞI NOI ÎN MANAGEMENTUL ŞI FISCALITATEA ENTITĂŢILOR

 6 noiembrie 2020

orele 14.00-18.30

ON-LINE

Conferinţă naţională cu teme în domeniul economiei, managementului şi contabilităţii Participare naţională

Conf Univ Dr. Tamas Szora Attila

Conf Univ Dr Topor Dan

Detalii

Conferinţa adresată profesorilor de liceu:   Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor economice

noiembrie 2020

 

ON-LINE

Manifestarea ştiinţifică este adresată în special cadrelor didactice din mediul preuniversitar, având ca scop promovarea activităţii de cercetare a acestora, realizarea de schimburi de experienţă şi crearea de parteneriate între cadrele didactice din mediul preuniversitar şi cadrele din mediul universitar.

Cadre didactice universitare, cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Conf.univ.dr. Pastiu Carmen

 Lect.univ.dr. Danuletiu Adina

Managementul Carierei, Ediţia a VIII-a

10-12 noiembrie 2020

 

ON-LINE

Manifestare organizată de către Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, cel mai mare eveniment de dezvoltare personală şi carieră, derulat anual, la UAB, pentru studenţi, elevi, absolvenţi, precum şi pentru toate categoriile de persoane interesate de dezvoltare personală şi profesională. Este un eveniment organizat anual în anul 2013, cu sprijinul unui colectiv de voluntari.

Participare naţională - studenţi, elevi, absolvenţi, angajatori, cadre didactice

Conf.univ.dr. Larisa Dragolea

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT ECONOMICS AND ACCOUNTING (ICMEA 2020)

19-20 noiembrie 2020

 

CLASIC/

ON-LINE

Conferinţă internaţională cu teme în domeniul economiei, managementului şi contabilităţii

Participare naţională şi internaţională

Conf Univ Dr. Tamas Szora Attila

Conf Univ Dr Topor Dan

Detalii

 Manifestări ştiinţifice 2018


 

Nr.

Denumirea evenimentului

Perioada de desfăşurare

Descrierea succintă a evenimentului

Participare (naţională, internaţională, cadre didactice, cercetători, studenţi, etc)

Responsabili

 

1.

 

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor

IN EXTENSO (ŞTIINTE ECONOMICE)

 

20 aprilie

 

Manifestarea are în vedere dezvoltarea implicării studenţilor de la nivel licenţă, master şi doctorat, urmărind şi atragerea elevilor spre colaborarea cu mediul universitar. Manifestarea include şi o masă rotundă cu participarea cadrelor didactice participante (universitare şi preuniversitare), în vederea extinderii colaborării între cele două niveluri de învăţământ.

Lucrările vor fi publicate în revista In Extenso în format electronic.

Participare internaţională, studenţi, cadre didactice universitare şi preuniversitare, doctoranzi

 

Dan Dănuleţiu

dan.danuletiu@uab.ro

 

 

Detalii / inscrieri

 

 2.
Gala studentului economist  20 Aprilie 2018 Manifestarea are în vedere premierea implicării studenţeşti în activităţi ştiinţifice şi sociale.
Studenţi FSE-UAB
Conf.univ.dr. Carmen Paştiu
Conf.univ.dr. Sorin Deaconu
Stud. Iulian Lodroman
Stud. Zgaiba Roxana

 3. Olimpiada Natională a Economistilor in Formare (ONEF) - faza locală  20 aprilie 2018 Manifestarea reprezintă faza locală a concursului „Olimpiada Naţională a Economistilor in Formare (ONEF)" organizată de facultăţile membre AFER
Studenţi FSE-UAB (licenţă, master)
Prof. univ. dr. Maria Popa
Conf. Univ. dr. Dănuleţiu Dan
Prof. univ. dr. Cenar Iuliana
Conf. Univ. dr. Gavrilă Paven Ionela

4.

Masă rotundă: Actualităţi şi perspective în domeniul financiar – contabil

aprilie - mai

Masă rotundă, cu participanţi din domeniul financiar contabil din universităţi şi din mediul de afaceri

Participare naţională, cadre didactice, cercetători şi profesionisti in domeniu

Conf. Univ. dr. Tamaş Attila

5.

International conference on management, economics and accounting

ICMEA 2018

8-9 noiembrie 2018

Conferinta internaţionala având ca subiect teme din domeniul economic.

Participare naţională, internaţională, cadre didactice, cercetători şi profesionisti in domeniu

Dan Topor

Attila Tamas-Szora

6.

Ziua Economistului

23 noiembrie

Manifestarea este adresată mediului didactic universitar, preuniversitar şi mediului de afaceri, în vederea dezbaterii principalelor probleme cu care se confruntă economia şi societatea românească şi a identificării unor posibilităţi de soluţionare a acestora prin acţiunea reunită a celor trei categorii de participanţi.

Naţională (cadre didactice universitare, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, antreprenori, reprezentanţi agenţi economici)

Mădălina Cordoş

7.

Conferinţa adresată profesorilor de liceu:   Convergenţe şi provocări în domeniul ştiinţelor economice

23 noiembrie 

Manifestarea ştiinţifică este adresată în special cadrelor didactice din mediul preuniversitar, având ca scop promovarea activităţii de cercetare a acestora, realizarea de schimburi de experienţă şi creearea de parteneriate între cadrele didactice din mediul preuniversitar şi cadrele din mediul universitar.

 

Cadre didactice universitare, cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Carmen Paştiu

 

 

 

 

 

Manifestări ştiinţifice 2017

 

Perioada derulării

Titlul manifestării

Tipul

Responsabil

Contact

5-6 mai Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor  "In Extenso" Sesiune ştiinţifică de comunicări a studenţilor

Facultatea de Ştiinţe Economice,

Dan Constantin Dănuleţiu

dan.danuletiu@uab.ro

detalii / inscrieri

25-27 mai 2017

Environmental Engineering and Sustainable Development

Conferinţă Internaţională

Facultatea de Ştiinţe Economice,

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Popa Maria
information

3-4 noiembrie

Workshop internaţional: Trends in Accounting, Audit and Finance

Workshop

Dan Constantin Dănuleţiu

dan.danuletiu@uab.ro

 

Detalii / înscrieri

24 noiembrie

Workshop on Business Administration and Marketing

Workshop

Carmen Pastiu  

workshop_business@uab.ro

 

Invitaţie de participare

15 decembrie „PARADIGME FINANCIAR - CONTABILE ÎN VIZIUNEA TINERILOR CERCETĂTORI" Videoconferinţă Ştiinţifică Internaţională a Tinerilor Cercetători (studenţi, masteranzi, doctoranzi)
 Cenar Iuliana

invitatie / detalii

 

Agenda conferinţei

 

 

 

Manifestări ştiinţifice 2016

 

 

 

Perioada derulării

Titlul manifestării

Tipul

Responsabil

Contact

15 Aprilie

Convergenţe şi provocări în domeniul Ştiinţelor Economice

Conferinţă naţională

Facultatea de Stiinte Economice

Pastiu Carmen

15 Aprilie

Sesiunea studenţească de comunicări "In Extenso"

Sesiune ştiinţifică de comunicări a studenţilor

Facultatea de Stiinte Economice

Cenar Iuliana

informaţii/înscrieri

4-6 noiembrie

Conferinţa ICMEA

Simpozion Internaţional

Facultatea de Stiinte Economice

Gavrila Paven Ionela

10-11 noiembrie

Conferinta CICOC-UAB, Managementul Carierei, Editia a IV-a

Simpozion naţional

CICOC

Dragolea Larisa