Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Publicaţii ştiinţifice

   

     
  Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica  
  Facultatea de Ştiinţe Economice
Indexare: Research Papers in Economics (RePEc), ProQuest, EconLit, EBSCO, IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Cabell"s Directory of Publishing Opportunities, Ulrich"s, Genamics JournalSeek, Open J-Gate
 

     
  Revista de Studii Doctorale - contabilitate