Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Prezentare - Facultatea de Ştiinţe Economice

 

     Facultatea de Ştiinţe Economice reprezintă o structură didactico-ştiinţifică şi administrativă a Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, având rolul de a coordona procesul de învăţământ şi cercetare la specializări din cadrul aceluiaşi profil sau profile conexe.     În cadrul facultăţii işi desfăşoară activitatea, ca unitate de bază a facultăţii, cu caracter eminamente didactico-ştiinţific, Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing şi Departamentul de Finanţe-Contabilitate.     Facultatea de Ştiinţe Economice este una dintre cele mai tinere facultăţi din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, funcţionând sub această titulatură incepând cu anul 2014 (pe baza Hotărârii Guvernului nr. 580/2014, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 527/2014). Anterior, activităţile programelor de licenţă, masterat şi doctorat din domeniul ştiinţelor economice au fost derulate sub egida Facultăţii de Ştiinţe (din anul 1995).

     În prezent, Facultatea de Ştiinţe Economice gestionează următoarele programe de licenţă:
     - Economia comerţului, turismului şi serviciilor
     - Administrarea afacerilor
     - Administrarea afacerilor (în limba engleză)
     - Finanţe şi bănci
     - Contabilitate şi informatică de gestiune
     - Marketing

 

     Aceste programe de licenţă sunt acreditate/autorizate provizoriu conform Hotărârii Guvernului nr. 615/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea.

     Facultatea de Ştiinţe Economice gestionează şi următoarele programe de master (a se vedea HG 117/2017 şi HG 614/2017):
     - Auditul şi controlul agenţilor economici
     - Sistemul informational contabil în asistarea deciziilor manageriale
     - Bănci, asigurări şi pieţe financiare
     - Fiscalitate şi management financiar
     - Administrarea afacerilor în comert, turism şi servicii
     - Administrarea dezvoltării regionale durabile
     - Marketing şi promovarea vânzărilor

 

     Facultatea de Ştiinţe Economice organizează şi studii doctorale în domeniul Contabilitate.