Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Practică de specialitate - Studii universitare de MASTERAT

Auditul şi controlul agenţilor economici
  Practică de specialitate pentru anul II de studiu
     

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale
  Practică de specialitate pentru anul II de studiu
     

Bănci, asigurări şi pieţe financiare
  Practică de specialitate pentru anul I de studiu
     

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii
  Practică de specialitate pentru anul II de studiu
     

Administrarea dezvoltării regionale durabile
  Practică de specialitate pentru anul II de studiu  

Marketing şi promovarea vânzărilor
  Practică de specialitate pentru anul II de studiu