Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Practică de specialitate - Studii universitare de LICENŢĂ

 

 

 

Finanţe şi bănci - zi

Practică de specialitate pentru anul I de studiu

Practică de specialitate pentru anul II de studiu
  Caiet practică an I

Caiet practica an II


Contabilitate şi informatică de gestiune - zi

Practică de specialitate pentru anul I de studiu

Practică de specialitate pentru anul II de studiu

Caiet practica an I
  caiet practica an II

Contabilitate şi informatică de gestiune - id

Practică de specialitate pentru anul I şi II de studiu - Vizualizează pagina Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă

Administrarea afacerilor - zi
  Practică de specialitate pentru anul I de studiu

Practică de specialitate pentru anul II de studiu

Administrarea afacerilor - id

Practică de specialitate pentru anul I şi II de studiu - Vizualizează pagina Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă

Economia comerţului, turismului şi serviciilor - zi

Practică de specialitate pentru anul I de studiu

Practică de specialitate pentru anul II de studiu

Economia comerţului, turismului şi serviciilor - id

Practică de specialitate pentru anul I şi II de studiu - Vizualizează pagina Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă

Marketing - zi

Practică de specialitate pentru anul I de studiu

Practică de specialitate pentru anul II de studiu