Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Practică de specialitate - Studii universitare de LICENŢĂ

 

 

 

Finanţe şi bănci - zi
  Practică de specialitate pentru anul I de studiu
  Practică de specialitate pentru anul II de studiu
     

 
Contabilitate şi informatică de gestiune - zi
  Practică de specialitate pentru anul I de studiu
  Practică de specialitate pentru anul II de studiu
     

Contabilitate şi informatică de gestiune - id
  Practică de specialitate pentru anul I şi II de studiu - Vizualizează pagina Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
     

 
Administrarea afacerilor - zi
  Practică de specialitate pentru anul I de studiu
  Practică de specialitate pentru anul II de studiu
     

 
Administrarea afacerilor - id
  Practică de specialitate pentru anul I şi II de studiu - Vizualizează pagina Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
     

 
Economia comerţului, turismului şi serviciilor - zi
  Practică de specialitate pentru anul I de studiu
  Practică de specialitate pentru anul II de studiu
     

 
Economia comerţului, turismului şi serviciilor - id
  Practică de specialitate pentru anul I şi II de studiu - Vizualizează pagina Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă
     

 
Marketing - zi
  Practică de specialitate pentru anul I de studiu
  Practică de specialitate pentru anul II de studiu