Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Orare masteranzi - Semestrul I, anul universitar 2016-2017
Auditul şi controlul agenţilor economici
Publicat: 06-03-2018
Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale
Publicat: 06-03-2018
Bănci, asigurări şi pieţe financiare
Publicat: 09-03-2018
Fiscalitate şi management financiar
Publicat: 06-03-2018
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii
Publicat: 06-03-2018
Administrarea dezvoltării regionale durabile
Publicat: 27-04-2018
Marketing şi promovarea vânzărilor
Publicat: 10-05-2018