Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Orare masteranzi - Semestrul I, anul universitar 2018-2019
Auditul şi controlul agenţilor economici
Publicat: 28-02-2019
Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale
Publicat: 12-04-2019
Bănci, asigurări şi pieţe financiare
Publicat: 21-02-2019
Fiscalitate şi management financiar
Publicat: 12-04-2019
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii
Publicat: 12-03-2019
Administrarea dezvoltării regionale durabile
Publicat: 12-03-2019
Marketing şi promovarea vânzărilor
Publicat: 25-03-2019
Business Administration
Publicat: 25-02-2019