Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Orare studenţi - Semestrul I, an universitar 2016-2017
Finanţe şi bănci - zi
Publicat: 27-02-2018
Contabilitate şi informatică de gestiune - zi
Publicat: 27-02-2018
Contabilitate şi informatică de gestiune - id
Administrarea afacerilor - zi
Publicat: 21-03-2018
Administrarea afacerilor - id
Economia comerţului, turismului şi serviciilor - zi
Publicat: 21-02-2018
Economia comerţului, turismului şi serviciilor - id
Business Administration - zi
Publicat: 02-03-2018
Marketing - zi
Publicat: 21-03-2018