Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Orare studenţi - Semestrul I, an universitar 2016-2017
Finanţe şi bănci - zi
Publicat: 18-10-2016
Contabilitate şi informatică de gestiune - zi
Publicat: 18-10-2016
Contabilitate şi informatică de gestiune - id
Publicat: 14-11-2016
Administrarea afacerilor - zi
Publicat: 03-11-2016
Administrarea afacerilor - id
Economia comerţului, turismului şi serviciilor - zi
Publicat: 30-09-2016
Economia comerţului, turismului şi serviciilor - id
Marketing - zi
Publicat: 18-10-2016