Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Orare studenţi - Semestrul I, an universitar 2016-2017
Finanţe şi bănci - zi
Publicat: 14-03-2017
Contabilitate şi informatică de gestiune - zi
Publicat: 14-03-2017
Contabilitate şi informatică de gestiune - id
Administrarea afacerilor - zi
Publicat: 27-02-2017
Administrarea afacerilor - id
Economia comerţului, turismului şi serviciilor - zi
Publicat: 27-02-2017
Economia comerţului, turismului şi serviciilor - id
Marketing - zi
Publicat: 27-02-2017