Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Orare studenţi - Semestrul I, an universitar 2021-2022
Finanţe şi bănci - zi
Publicat: 01-10-2021
Contabilitate şi informatică de gestiune - zi
Publicat: 11-10-2021
Contabilitate şi informatică de gestiune - id
Publicat: 12-10-2021
Administrarea afacerilor - zi
Publicat: 11-10-2021
Administrarea afacerilor - id
Publicat: 12-10-2021
Economia comerţului, turismului şi serviciilor - zi
Publicat: 11-10-2021
Economia comerţului, turismului şi serviciilor - id
Publicat: 12-10-2021
Business Administration - zi
Publicat: 13-10-2021
Marketing - zi
Publicat: 11-10-2021