Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Orare studenţi - Semestrul I, an universitar 2018-2019
Finanţe şi bănci - zi
Publicat: 28-02-2019
Contabilitate şi informatică de gestiune - zi
Publicat: 20-03-2019
Contabilitate şi informatică de gestiune - id
Administrarea afacerilor - zi
Publicat: 04-03-2019
Administrarea afacerilor - id
Economia comerţului, turismului şi serviciilor - zi
Publicat: 28-02-2019
Economia comerţului, turismului şi serviciilor - id
Business Administration - zi
Publicat: 28-02-2019
Marketing - zi
Publicat: 26-02-2019