Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Oferta educaţională - Studii universitare de LICENŢĂ
Finanţe şi bănci - zi
Publicat: 11-11-2016
Contabilitate şi informatică de gestiune - zi
Publicat: 10-02-2016
Contabilitate şi informatică de gestiune - id
Administrarea afacerilor - zi
Publicat: 10-02-2016
Administrarea afacerilor - id
Economia comerţului, turismului şi serviciilor - zi
Publicat: 10-02-2016
Economia comerţului, turismului şi serviciilor - id
Business Administration - zi
nepublicat
Marketing - zi
Publicat: 10-02-2016