Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Conducere

Decan Facultatea de Ştiinţe Economice
Conf. univ. dr. Topor Ioan Dan

Prodecan
Conf. univ. dr. Paştiu Carmen Adina

Director Departamentul de Finanţe - Contabilitate
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

Director Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing
Lect. univ. dr. Maican Silvia Ştefania