Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Conducere

Decan Facultatea de Ştiinţe Economice
Prof. univ. dr. Popa Maria

Prodecan
Conf. univ. dr. Danuleţiu Dan Constantin

Director Departamentul de Finanţe - Contabilitate
Conf. univ. dr. Iuga Iulia Cristina

Director Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing
Conf. univ. dr. Gavrila-Paven Ionela

Consiliul facultăţii - membru
Conf. univ. dr. Tamaş Szora Atila

Consiliul facultăţii - membru
Lect. univ. dr. Dârja Mălina

Consiliul facultăţii - membru
Lect. univ. dr. Maican Silvia Ştefania

Consiliul facultăţii - membru
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia